Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Συλλογή δεδομένων για το έδαφος σε μορφή SOTER από 14 χώρες της στρατηγικής για ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/10/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/01/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JJRC/IPR/2017/D.3/0002/OC.
Συλλογή δεδομένων για το έδαφος σε μορφή SOTER από 14 χώρες της στρατηγικής για τον Δούναβη, σε κλίμακα 1:250 000.
Στο πλαίσιο της υποστήριξης του JRC στη στρατηγική για τον Δούναβη, έχει προγραμματιστεί η ανάπτυξη βάσης δεδομένων για το έδαφος σε κλίμακα 1:250 000, σύμφωνα με τη μεθοδολογία SOTER. Προβλέπεται ότι οι 14 χώρες που αποτελούν μέρος της στρατηγικής για τον Δούναβη θα συμβάλουν με στοιχεία για το έδαφος από τη χώρα τους, σύμφωνα με ειδική τεχνική διαδικασία. Η παρούσα διαδικασία απαιτεί τα διαθέσιμα στοιχεία για το έδαφος σε μια χώρα να προστίθενται σε μια δομή βάσης δεδομένων σύμφωνα με συγκεκριμένους κανόνες (μορφή SOTER). Η (κενή) δομή βάσης δεδομένων θα είναι διαθέσιμη σε κάθε χώρα και θα δοθούν λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές για τη συμπλήρωσή της. Το τελικό αποτέλεσμα της σύμβασης θα είναι η διαθεσιμότητα 14 ξεχωριστών βάσεων δεδομένων για κάθε χώρα με στοιχεία για το έδαφος σε μορφή SOTER.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Τιμή
Σημεία αναφοράς
17/10/2017 00:00
04/01/2018 23:59
09/01/2018 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 240-497351
Διορθωτικό
14/12/2017 00:00
2017/S 199-408701
Προκήρυξη διαγωνισμού
17/10/2017 00:00