Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Περιοδική παρακολούθηση των τεχνικών εγκαταστάσεων του JRC στο Geel.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
14/02/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
24/03/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/GEE/2017/R.5/0015/OC.
Περιοδική παρακολούθηση των τεχνικών εγκαταστάσεων του JRC στο Geel.
Προκειμένου να διασφαλισθεί η ποιότητα της συντήρησης που παρασχέθηκε από εξωτερικό ανάδοχο στις τεχνικές εγκαταστάσεις στην τοποθεσία του Geel, απαιτείται μια περιοδική παρακολούθηση των εν λόγω εγκαταστάσεων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Τιμή
Σημεία αναφοράς
14/02/2017 00:00
24/03/2017 17:00
28/03/2017 14:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 031-055274
Προκήρυξη διαγωνισμού
14/02/2017 00:00