Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Tenderers are advised not to wait until the last moment (submission deadline) to submit their tenders. To avoid any complications with regard to late receipt/non receipt of tenders within the deadline, please ensure that your tender is submitted several hours before the deadline.
Τίτλος:
Μελέτη σκοπιμότητας σχετικά με τη μετάβαση σε εξωτερικές υποδομές ΤΠ.
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
08/02/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
17/03/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
17.CSD.OP.021.
Μελέτη σκοπιμότητας σχετικά με τη μετάβαση σε εξωτερικές υποδομές ΤΠ.
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει ως στόχο την ανάθεση μιας σύμβασης υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση όσον αφορά μελέτη για την αξιολόγηση της σκοπιμότητας μετάβασης του ΕΟΑ σε εξωτερικές υποδομές ΤΠ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
08/02/2017 00:00
09/03/2017 17:00
10/03/2017 00:00
17/03/2017 17:00
20/03/2017 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 027-046938 Προκήρυξη διαγωνισμού 08/02/2017 00:00