Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προπαρασκευαστικές εργασίες (πιλοτικές μελέτες) για στατιστικές ΑΞΕ (άμεσων ξένω...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG EUROSTAT
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
14/03/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
05/05/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ESTAT/G/2017/002.
Προπαρασκευαστικές εργασίες (πιλοτικές μελέτες) για στατιστικές ΑΞΕ (άμεσων ξένων επενδύσεων) βάσει της έννοιας της τελικής...
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών καλύπτει τους εξής τομείς: προπαρασκευαστικές εργασίες (πιλοτικές μελέτες) για στατιστικές ΑΞΕ (άμεσων ξένων επενδύσεων) βάσει της έννοιας της τελικής ιδιοκτησίας και στατιστικές ΑΞΕ που διαχωρίζουν τις συναλλαγές ΑΞΕ σε παρθένο έδαφος («greenfield transactions») από τις ΑΞΕ που καταλήγουν σε εξαγορές.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
14/03/2017 00:00
05/05/2017 17:00
10/05/2017 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 051-093249
Προκήρυξη διαγωνισμού
14/03/2017 00:00