Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ενσωμάτωση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή στο τοπικό επίπεδο: ανάληψη μια...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/04/2013
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/06/2013
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CLIMA.C.3/SER/2013/0002.
Ενσωμάτωση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή στο τοπικό επίπεδο: ανάληψη μιας πρωτοβουλίας σχετικά με την προσαρμογή στην...
Με την προκηρυσσόμενη σύμβαση υπηρεσιών επιδιώκεται η ανάληψη μιας πρωτοβουλίας σχετικά με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή σε ευρωπαϊκές πόλεις. Η προσέγγιση της εν λόγω πρωτοβουλίας θα είναι παρόμοια με αυτή που υιοθέτησε το Σύμφωνο των Δημάρχων για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Στα κύρια καθήκοντα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η ανάπτυξη μιας τέτοιας πρωτοβουλίας και η συμμετοχή των πόλεων στις διενέργειες, η εξασφάλιση της τοπικής πολιτικής τους δέσμευσης, η στήριξη των πόλεων στη διαδικασία κατάρτισης/υλοποίησης σχεδίων προσαρμογής σε τοπικό επίπεδο καθώς και η επικοινωνία και αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με κλιματικές επιπτώσεις σε αστικές περιοχές.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
19/04/2013 00:00
Άνευ αντικειμένου
27/05/2013 16:30
28/05/2013 00:00
04/06/2013 16:00
18/06/2013 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2013/S 079-132076 Διορθωτικό 23/04/2013 00:00
2013/S 077-128528 Προκήρυξη διαγωνισμού 19/04/2013 00:00