Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με τη συλλογή πλέον πρόσφατων στοιχείων για συγκεκριμένο αριθμό ο...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
03/03/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
11/04/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
VT/2017/005.
Μελέτη σχετικά με τη συλλογή πλέον πρόσφατων στοιχείων για συγκεκριμένο αριθμό ουσιών με σκοπό την ανάλυση του υγειονομικού,...
Παροχή ενημερωμένων στοιχείων σε σχέση με ορισμένες ουσίες, ενόψει προετοιμασίας μιας έκθεσης αξιολόγησης αντικτύπου απαραίτητης για την υποστήριξη σχεδίου πρότασης περί τροποποίησης της οδηγίας 2004/37/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29.4.2004 σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία (έκτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
03/03/2017 00:00
11/04/2017 17:00
20/04/2017 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 044-079854
Προκήρυξη διαγωνισμού
03/03/2017 00:00