Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης για όργανα ανάλυσης σε επιστ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/02/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/03/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/IPR/2017/F.5/0017/OC.
Σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης για όργανα ανάλυσης σε επιστημονικά εργαστήρια, διαιρούμενη σε 16 παρτίδες.
Ο σκοπός της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η σύναψη συμβάσεων-πλαίσια για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης διαφόρων κατηγοριών οργάνων που χρησιμοποιούνται στα επιστημονικά εργαστήρια του JRC.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
07/02/2017 00:00
28/03/2017 23:59
05/04/2017 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Όργανα Waters (Ίσπρα)
Παροχή υπηρεσιών συντήρησης για όργανα που χρησιμοποιούνται στα επιστημονικά εργαστήρια του JRC.
Παρτίδα 2
Όργανα Agilent Technologies (Ίσπρα)
Παροχή υπηρεσιών συντήρησης για όργανα που χρησιμοποιούνται στα επιστημονικά εργαστήρια του JRC.
Παρτίδα 3
Όργανα Agilent Technologies (Petten)
Παροχή υπηρεσιών συντήρησης για όργανα που χρησιμοποιούνται στα επιστημονικά εργαστήρια του JRC.
Παρτίδα 4
Όργανα Perkin Elmer (Ίσπρα)
Παροχή υπηρεσιών συντήρησης για όργανα που χρησιμοποιούνται στα επιστημονικά εργαστήρια του JRC.
Παρτίδα 5
Όργανα Thermo Fisher (Ίσπρα)
Παροχή υπηρεσιών συντήρησης για όργανα που χρησιμοποιούνται στα επιστημονικά εργαστήρια του JRC.
Παρτίδα 6
Όργανα Thermo Fisher (Geel)
Παροχή υπηρεσιών συντήρησης για όργανα που χρησιμοποιούνται στα επιστημονικά εργαστήρια του JRC.
Παρτίδα 7
Όργανα Thermo Fisher (Petten)
Παροχή υπηρεσιών συντήρησης για όργανα που χρησιμοποιούνται στα επιστημονικά εργαστήρια του JRC.
Παρτίδα 8
Όργανα Bruker (Ίσπρα)
Παροχή υπηρεσιών συντήρησης για όργανα που χρησιμοποιούνται στα επιστημονικά εργαστήρια του JRC.
Παρτίδα 9
Όργανα Bruker (Petten)
Παροχή υπηρεσιών συντήρησης για όργανα που χρησιμοποιούνται στα επιστημονικά εργαστήρια του JRC.
Παρτίδα 10
Όργανα Hamilton (Ίσπρα)
Παροχή υπηρεσιών συντήρησης για όργανα που χρησιμοποιούνται στα επιστημονικά εργαστήρια του JRC.
Παρτίδα 11
Όργανα Dionex (Ίσπρα)
Παροχή υπηρεσιών συντήρησης για όργανα που χρησιμοποιούνται στα επιστημονικά εργαστήρια του JRC.
Παρτίδα 12
Όργανα G.E. Healthcare (Ispra)
Παροχή υπηρεσιών συντήρησης για όργανα που χρησιμοποιούνται στα επιστημονικά εργαστήρια του JRC.
Παρτίδα 13
GE Sensing & Inspection Technologies (Petten)
Παροχή υπηρεσιών συντήρησης για όργανα που χρησιμοποιούνται στα επιστημονικά εργαστήρια του JRC.
Παρτίδα 14
Όργανα Becton Dickinson (Ίσπρα)
Παροχή υπηρεσιών συντήρησης για όργανα που χρησιμοποιούνται στα επιστημονικά εργαστήρια του JRC.
Παρτίδα 15
Όργανα MasCom (Geel)
Παροχή υπηρεσιών συντήρησης για όργανα που χρησιμοποιούνται στα επιστημονικά εργαστήρια του JRC.
Παρτίδα 16
Ζυγοί Mettler Toledo (Ίσπρα)
Παροχή υπηρεσιών συντήρησης για όργανα που χρησιμοποιούνται στα επιστημονικά εργαστήρια του JRC.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 052-095365
Διορθωτικό
15/03/2017 00:00
2017/S 026-045062
Προκήρυξη διαγωνισμού
07/02/2017 00:00