Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Επιστημονικό/πολιτικό φόρουμ Climate-ADAPT: εργαστήρια για τη διάδοση και ανταλλ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/11/2013
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/06/2013
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CLIMA.C.3/SER/2013/0003.
Επιστημονικό/πολιτικό φόρουμ Climate-ADAPT: εργαστήρια για τη διάδοση και ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με την προσαρμογή σε φορείς...
Ο εν λόγω διαγωνισμός έχει ως στόχο την παροχή συνδρομής στην ανάπτυξη συνεπών, βασισμένων στη γνώση διαδικασιών προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή ανά την ΕΕ, στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.Η σύμβαση θα παράσχει στήριξη σε διάφορα κράτη μέλη κατά την ανάπτυξη των εθνικών στρατηγικών και πολιτικών τους για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, μέσω της προώθησης των συναντήσεων, συζητήσεων και της αμοιβαίας μάθησης μεταξύ σχετικών επιστημόνων και φορέων χάραξης πολιτικής, μέσα από μια σειρά φόρουμ σε επίπεδο χώρας κατά τα οποία θα ανταλλάσσονται γνώσεις και πληροφορίες μεταξύ βασικών εθνικών ενδιαφερόμενων φορέων και της ΕΕ.Η ευρωπαϊκή πλατφόρμα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, Climate-ADAPT, θα παίξει σημαίνοντα ρόλο στην ανάπτυξη του σχεδίου, καθώς θα αποτελεί την κύρια πηγή πληροφοριών και το περιβάλλον συγκέντρωσης των πληροφοριών που παρέχονται και λαμβάνονται από τις χώρες-στόχους, ενισχύοντας κατ' αυτόν τον τρόπο τον ρόλο της Climate-ADAPT ως του ευρωπαϊκού διαδικτυακού εργαλείου αναφοράς για την προσαρμογή.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
20/11/2013 04:01
Άνευ αντικειμένου
04/06/2013 16:00
18/06/2013 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2013/S 225-390823
Προκήρυξη διαγωνισμού
20/11/2013 04:01
2013/S 077-128529
Προκήρυξη διαγωνισμού
19/04/2013 00:00