Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Veuillez prendre connaissance de l'avis réctificatif lié au present appel d'offre. Le présent rectificatif constitue une actualisation du rectificatif publié dans le «Supplément au Journal officiel de l'Union européenne» du 14.2.2017, 2017/S 031-055272.
Τίτλος:
Αγορά εξαρτημάτων για διακριτικά σήματα - Παρτίδα 1: αγορά κορδονιών λαιμού με γ...
Αναθέτουσα αρχή:
Council of the European Union
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/02/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/07/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
UCA 16/072.
Αγορά εξαρτημάτων για διακριτικά σήματα - Παρτίδα 1: αγορά κορδονιών λαιμού με γραφικό λογότυπο ή με γραφικό λογότυπο και...
Σύναψη συμβάσεων-πλαίσιο σχετικά με την προμήθεια εξαρτημάτων για διακριτικά σήματα (2 παρτίδες). Στόχος είναι η υπογραφή σύμβασης πλαισίου για κάθε μία από τις παρτίδες και για διάρκεια 1 έτους, με δυνατότητα ανανέωσης 3 φορές για περιόδους του 1 έτους κατ' ανώτατο όριο.
Προμήθειες
Περιορισμένη πρόσβαση
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
07/02/2017 00:00
04/07/2017 23:59
23/03/2017 16:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
UCA -16/072 — Αγορά κορδονιών λαιμού με γραφικό λογότυπο ή με γραφικό λογότυπο και κείμενο αναλόγως των εκδηλώσεων
Παρτίδα 1: αγορά κορδονιών λαιμού με γραφικό λογότυπο ή με γραφικό λογότυπο και κείμενο αναλόγως των εκδηλώσεων. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν σαφώς τις παρτίδες για τις οποίες υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής τους. Η εκτίμηση του όγκου της σύμβασης δίδεται στη συγγραφή υποχρεώσεων.
Παρτίδα 2
UCA -16/072 — Αγορά λοιπών κορδονιών λαιμού
Παρτίδα 2: αγορά των εξής: κορδόνια λαιμού από ύφασμα, κορδόνια λαιμού με φερμουάρ, κλιπ-μανταλάκια, μαλακές θήκες για διακριτικά σήματα από βινύλιο, πλαστικές θήκες για διακριτικά σήματα με άνοιγμα ασφαλείας, πλαστικές θήκες για διακριτικά σήματα με ανοιχτή εμπρόσθια όψη, κάρτες πρόσβασης από PVC (πολυβινυλοχλωρίδιο), λευκά διακριτικά σήματα προς επιγραφή, θήκες διακριτικών σημάτων για το πάρκινγκ: 2.1. κορδόνι λαιμού από ύφασμα με γάντζο σύνδεσης, 2.2. κορδόνι λαιμού με φερμουάρ, 2.3. κλιπ-μανταλάκι με δόντια και πλαστική αγκράφα, 2.4. άσπρο πλαστικό κλιπ (λαβή), 2.5. μαλακή θήκη για διακριτικό σήμα από βινύλιο, 2.6. πλαστική θήκη για διακριτικό σήμα με άνοιγμα ασφαλείας, 2.7. πλαστική θήκη για διακριτικό σήμα με ανοιχτή εμπρόσθια όψη, 2.8. κάρτα πρόσβασης από PVC σε 5 διαφορετικά χρώματα, 2.9. λευκό διακριτικό σήμα προς επιγραφή, 2.10. θήκες διακριτικού σήματος για το πάρκινγκ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν σαφώς τις παρτίδες για τις οποίες υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής τους. Η εκτίμηση του όγκου της σύμβασης δίδεται στη συγγραφή υποχρεώσεων.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 050-091230
Διορθωτικό
11/03/2017 00:00
2017/S 031-055272
Διορθωτικό
14/02/2017 00:00
2017/S 026-045058
Προκήρυξη διαγωνισμού
07/02/2017 00:00