Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προμήθεια ακτινίου-225 για εφαρμογές στον τομέα της πυρηνικής ιατρικής.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/02/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/08/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/KRU/2017/G.I.5/0034/RC.
Προμήθεια ακτινίου-225 για εφαρμογές στον τομέα της πυρηνικής ιατρικής.
Το JRC-Καρλσρούη σχεδιάζει την ανάθεση σύμβασης-πλαίσιο για την προμήθεια ακτινίου-225. Το ακτίνιο-225 είναι απαραίτητο για την υποστήριξη της έρευνας (κλινικές δοκιμές και προκλινικοί έλεγχοι) στον τομέα της στοχευμένης άλφα ανοσοθεραπείας.
Προμήθειες
Περιορισμένη πρόσβαση
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Τιμή
Σημεία αναφοράς
18/02/2017 00:00
28/08/2017 23:59
17/03/2017 23:59
Άνευ αντικειμένου
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 035-062678 Προκήρυξη διαγωνισμού 18/02/2017 00:00