Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες κατάρτισης για το πρόγραμμα «πιστοποίησης».
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
05/04/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
23/05/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EPSO/EUSA/PO/2016/056.
Υπηρεσίες κατάρτισης για το πρόγραμμα «πιστοποίησης».
Το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η σύναψη πολλαπλής σύμβασης-πλαίσιο με διαδοχική σειρά με 2 κατ' ανώτατο όριο παρόχους υπηρεσιών, με στόχο τον σχεδιασμό, την οργανωτική διαχείριση και την πλαισίωση του προγράμματος κατάρτισης σχετικά με τη «διαδικασία πιστοποίησης» εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (EUSA) που αντιπροσωπεύει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναθέτουσα αρχή, από το οικονομικό έτος 2018. Η πιστοποίηση καθιστά δυνατή, για τους υπαλλήλους των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων που ανήκουν στην κατηγορία «βοηθοί», την πρόσβαση στην κατηγορία «υπάλληλοι διοικήσεως». Βλέπε τη διαδικτυακή διεύθυνση που αναφέρεται στο σημείο I.3).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
05/04/2017 00:00
23/05/2017 23:59
30/05/2017 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 067-125490
Προκήρυξη διαγωνισμού
05/04/2017 00:00