Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση προμηθειών απευθείας ανάθεσης σχετικά με αντικατάσταση του συστήματος λέ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/03/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
11/04/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/PTT/2017/R.2/0038/OC.
Σύμβαση προμηθειών απευθείας ανάθεσης σχετικά με αντικατάσταση του συστήματος λέβητα για τις εγκαταστάσεις και την αίθουσα...
Το υπάρχον συνδεδεμένο σύστημα λέβητα στις εγκαταστάσεις και στην αίθουσα συναρμολόγησης «Κυψέλες Καυσίμου» στο κτίριο 310 χρονολογείται από το 1992. Το εν λόγω σύστημα έχει ολοκληρώσει τη διάρκεια ζωής του, είναι παλιό και δεν υπάρχουν πλέον διαθέσιμα ανταλλακτικά. Επιπλέον, η ενεργειακή απόδοση υπολείπεται αρκετά από τις τρέχουσες ενεργειακές απαιτήσεις. Για τους παραπάνω λόγους το υπάρχον σύστημα λέβητα πρέπει να αντικατασταθεί και να πραγματοποιηθεί προμήθεια και εγκατάσταση ενός νέου. Πρέπει να γίνει προετοιμασία του χώρου (αποσυναρμολόγηση του υπάρχοντος συστήματος) και να συνδεθεί το νέο σύστημα στην υφιστάμενη υποδομή.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Τιμή
Σημεία αναφοράς
01/03/2017 00:00
11/04/2017 23:59
18/04/2017 14:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 046-083763
Διορθωτικό
07/03/2017 00:00
2017/S 042-076204
Προκήρυξη διαγωνισμού
01/03/2017 00:00