Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Άμεση σύμβαση υπηρεσιών για τον σχεδιασμό σε λεπτομερές επίπεδο της ελληνικής αγ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
08/03/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/04/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/PTT/2017/C.3/0017/OC.
Άμεση σύμβαση υπηρεσιών για τον σχεδιασμό σε λεπτομερές επίπεδο της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας: κώδικες αγοράς,...
Οι υποψήφιοι θα παράσχουν σχεδιασμό σε λεπτομερές επίπεδο, κώδικες αγοράς και προδιαγραφές λειτουργικής σχεδίασης ΤΠ για την ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την αγορά εξισορρόπησης. Η παρούσα ανοικτή πρόσκληση υποβολής προσφορών διαιρείται σε 3 παρτίδες.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
08/03/2017 00:00
10/04/2017 23:59
18/04/2017 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Σχεδιασμός της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας — Παρτίδα 1
Σχεδιασμός σε λεπτομερές επίπεδο των ελληνικών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας μελλοντικής προοπτικής, επόμενης ημέρας και ενδοημερήσιων αγορών και αντίστοιχοι κώδικες αγοράς καθώς και υψηλού επιπέδου προδιαγραφές λειτουργικής σχεδίασης ΤΠ.
Παρτίδα 2
Σχεδιασμός της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας — Παρτίδα 2
Σχεδιασμός σε λεπτομερές επίπεδο της ελληνικής αγοράς εξισορρόπησης και αντίστοιχος κώδικας αγοράς. Σχεδιασμός σε λεπτομερές επίπεδο επιχειρησιακών διαδικασιών των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς (ΔΣΜ) για σύζευξη των αγορών και διαχείριση της συμφόρησης των διασυνδέσεων. Υψηλού επιπέδου προδιαγραφές λειτουργικής σχεδίασης ΤΠ για την αγορά εξισορρόπησης και διαχείριση της συμφόρησης των διασυνδέσεων.
Παρτίδα 3
Σχεδιασμός της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας — Παρτίδα 3
Μελέτη σχετικά με προτάσεις για πιθανά μέτρα άμβλυνσης της ισχύος στην αγορά για την ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 060-111276
Διορθωτικό
25/03/2017 00:00
2017/S 047-085564
Προκήρυξη διαγωνισμού
08/03/2017 00:00