Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Please note the correct title for this tender and attached documents is "Study supporting potential land targets under the 2014 land communication" Corrigendum published on 30/04/2013 in OJ 2013/S 084-140898
Τίτλος:
Μελέτη για την υποστήριξη πιθανών χερσαίων στόχων και στόχων εδάφους στο πλαίσιο...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/04/2013
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/06/2013
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
ENV.B.1/ETU/2013/0016.
Μελέτη για την υποστήριξη πιθανών χερσαίων στόχων και στόχων εδάφους στο πλαίσιο της χερσαίας επικοινωνίας για το 2014.
Κύριος στόχος της εν λόγω μελέτης είναι να στηρίξει τις υπηρεσίες της Επιτροπής στην κατάρτιση ενός κατάλληλου πλαισίου (στόχοι, επιδιώξεις, δείκτες κ.λπ.) για τη μέτρηση και παρακολούθηση της κατάστασης και της προόδου αναφορικά με θέματα σχετιζόμενα με τη γη. Οι στόχοι που εξετάζονται επί του παρόντος περιλαμβάνουν την κατάληψη γαιών, την ανακύκλωση γαιών, τη ζήτηση γης από την ΕΕ σε τρίτες χώρες, την πολλαπλή λειτουργικότητα της γης και παρόμοιες έννοιες, καθώς και τη διάβρωση του εδάφους και την οργανική ύλη του εδάφους. Συνεπώς, η μελέτη θα πρέπει να αξιολογήσει τους προτεινόμενους στόχους και, κατά περίπτωση, θα πρέπει να προτείνει εναλλακτικούς και συμπληρωματικούς στόχους. Τέλος, θα πρέπει να παράσχει στις υπηρεσίες της Επιτροπής τα απαιτούμενα στοιχεία για την εκπόνηση μιας έκθεσης αξιολόγησης αντίκτυπου σύμφωνα με τα πρότυπα της Επιτροπής. Ειδικότερα, θα πρέπει να παραδώσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση η οποία θα αναλύει τόσο τα οφέλη όσο και το κόστος, και θα εξετάζει όλους τους σημαντικούς οικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς αντίκτυπους των προτεινόμενων στόχων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
25/04/2013 00:00
Άνευ αντικειμένου
31/05/2013 16:30
03/06/2013 00:00
10/06/2013 16:00
24/06/2013 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2013/S 081-135486 Προκήρυξη διαγωνισμού 25/04/2013 00:00