Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προμήθεια εξαρτημάτων ΤΠ και τηλεφωνίας.
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/03/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
31/03/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO/002/17.
Προμήθεια εξαρτημάτων ΤΠ και τηλεφωνίας.
Για τα επόμενα έτη το EUIPO θα χρειαστεί να προβεί στην αγορά διαφόρων εξαρτημάτων ΤΠ και τηλεφωνίας.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Τιμή
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
01/03/2017 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
31/03/2017 13:00
05/04/2017 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 047-085551 Διορθωτικό 08/03/2017 00:00
2017/S 042-076197 Προκήρυξη διαγωνισμού 01/03/2017 00:00