Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
UCA 17/004 Αποστολές μελετών και ελέγχου της εκτέλεσης των εργασιών ή παροχής βο...
Αναθέτουσα αρχή:
Council of the European Union
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/03/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/04/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
UCA 17/004.
UCA 17/004 Αποστολές μελετών και ελέγχου της εκτέλεσης των εργασιών ή παροχής βοήθειας στους τομείς της αρχιτεκτονικής (παρτίδα 1)...
Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοπεύει να υπογράψει 2 πολλαπλές συμβάσεις-πλαίσιο διαδοχικής ανάθεσης: — παρτίδα 1: αποστολές μελέτης στον τομέα της αρχιτεκτονικής, — παρτίδα 2: αποστολές μελέτης στον τομέα των έργων μηχανικού κτιρίων. Οι αποστολές διακρίνονται σε 2 τύπους: — αποστολές μελετών και ελέγχου των εργασιών, οι οποίες περιλαμβάνουν διάφορα ή όλα τα στάδια πριν από το σχέδιο, άδειες, εφόσον απαιτούνται, το σχέδιο, παροχή βοήθειας στο πλαίσιο προσκλήσεων υποβολής προσφορών, παρακολούθηση της εκτέλεσης των εργασιών, παραλαβή σχεδίων ανάπλασης, επέκτασης, ανακαίνισης ή/και αναστήλωσης, — ειδικές αποστολές παροχής βοήθειας ή συμβουλών στον οικοδομικό τομέα. Η Γραμματεία θα συνάψει έως και 6 συμβάσεις-πλαίσιο (3 ανά παρτίδα) διαδοχικής ανάθεσης, ίδιας διάρκειας για συνολική περίοδο 7 ετών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
09/03/2017 00:00
28/04/2017 16:00
05/05/2017 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Αποστολές μελετών και ελέγχου της εκτέλεσης των εργασιών ή παροχής βοήθειας στους τομείς της αρχιτεκτονικής
Το αντικείμενο των υπηρεσιών είναι το ακόλουθο: — αποστολές μελετών και ελέγχου της εκτέλεσης των εργασιών στον τομέα της αρχιτεκτονικής, οι οποίες περιλαμβάνουν διάφορα ή όλα τα στάδια πριν από το σχέδιο, άδειες, εφόσον απαιτούνται, το σχέδιο, παροχή βοήθειας στο πλαίσιο προσκλήσεων υποβολής προσφορών, παρακολούθηση της εκτέλεσης των εργασιών, παραλαβή σχεδίων ανάπλασης, επέκτασης, ανακαίνισης ή/και αναστήλωσης, — ειδικές αποστολές παροχής βοήθειας ή συμβουλών στον οικοδομικό τομέα. Τα κτίρια, τα οποία αφορά η σύμβαση, είναι: — το κτίριο Justus Lipsius το οποίο βρίσκεται στη διεύθυνση rue de la Loi στις Βρυξέλλες, και το οποίο αποτελεί την έδρα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γραμματείας του. Έχει μεικτή συνολική επιφάνεια 228 000 m2. Ολοκληρώθηκε το 1995. Στεγάζει υποδομές συνεδρίων, γραφεία, εστιατόρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις τυπογραφείου και αποθήκευσης και χώρους στάθμευσης, — το κτίριο Lex, το οποίο βρίσκεται στη διεύθυνση rue de la Loi στις Βρυξέλλες, και το οποίο έχει μεικτή συνολική επιφάνεια 81 000 m2. Ολοκληρώθηκε το 2007. Στεγάζει αίθουσες συνεδρίων, γραφεία, ένα εστιατόριο, εγκαταστάσεις αποθήκευσης και χώρους στάθμευσης, — το κτίριο Europa, το οποίο βρίσκεται στη διεύθυνση rue de la Loi στις Βρυξέλλες, και το οποίο έχει μεικτή συνολική επιφάνεια 71 000 m2. Ολοκληρώθηκε το 2016. Στεγάζει αίθουσες συνεδρίων, γραφεία, εστιατόρια και χώρους στάθμευσης, — ο βρεφονηπιακός σταθμός, ο οποίος βρίσκεται στη διεύθυνση avenue de la Brabançonne στις Βρυξέλλες, και ο οποίος έχει μεικτή συνολική επιφάνεια 6 000 m2. Ολοκληρώθηκε το 2006, — η αποθήκη που βρίσκεται επί του παρόντος στο Overijse και θα αντικατασταθεί εντός του 2017 από μια αποθήκη που βρίσκεται στο Neder-Over-Heembeek.
Παρτίδα 2
Αποστολές μελετών και ελέγχου της εκτέλεσης των εργασιών ή παροχής βοήθειας στους τομείς των έργων μηχανικού κτιρίων
Το αντικείμενο των υπηρεσιών είναι το ακόλουθο: — αποστολές μελετών και ελέγχου της εκτέλεσης των εργασιών στον τομέα της μηχανικής οικοδομών, οι οποίες περιλαμβάνουν διάφορα ή όλα τα στάδια πριν από το σχέδιο, άδειες, εφόσον απαιτούνται, το σχέδιο, παροχή βοήθειας στο πλαίσιο προσκλήσεων υποβολής προσφορών, παρακολούθηση της εκτέλεσης των εργασιών, παραλαβή σχεδίων ανάπλασης, επέκτασης, ανακαίνισης ή/και αναστήλωσης, — ειδικές αποστολές παροχής βοήθειας ή συμβουλών στον οικοδομικό τομέα. Τα κτίρια, τα οποία αφορά η σύμβαση, είναι: — το κτίριο Justus Lipsius το οποίο βρίσκεται στη διεύθυνση rue de la Loi στις Βρυξέλλες, και το οποίο αποτελεί την έδρα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γραμματείας του. Έχει μεικτή συνολική επιφάνεια 228 000 m2. Ολοκληρώθηκε το 1995. Στεγάζει υποδομές συνεδρίων, γραφεία, εστιατόρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις τυπογραφείου και αποθήκευσης και χώρους στάθμευσης, — το κτίριο Lex, το οποίο βρίσκεται στη διεύθυνση rue de la Loi στις Βρυξέλλες, και το οποίο έχει μεικτή συνολική επιφάνεια 81 000 m2. Ολοκληρώθηκε το 2007. Στεγάζει αίθουσες συνεδρίων, γραφεία, ένα εστιατόριο, εγκαταστάσεις αποθήκευσης και χώρους στάθμευσης, — το κτίριο Europa, το οποίο βρίσκεται στη διεύθυνση rue de la Loi στις Βρυξέλλες, και το οποίο έχει μεικτή συνολική επιφάνεια 71 000 m2. Ολοκληρώθηκε το 2016. Στεγάζει αίθουσες συνεδρίων, γραφεία, εστιατόρια και χώρους στάθμευσης, — ο βρεφονηπιακός σταθμός, ο οποίος βρίσκεται στη διεύθυνση avenue de la Brabançonne στις Βρυξέλλες, και ο οποίος έχει μεικτή συνολική επιφάνεια 6 000 m2. Ολοκληρώθηκε το 2006, — η αποθήκη που βρίσκεται επί του παρόντος στο Overijse και θα αντικατασταθεί εντός του 2017 από μια αποθήκη που βρίσκεται στο Neder-Over-Heembeek.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 075-144253
Διορθωτικό
15/04/2017 00:00
2017/S 070-131577
Διορθωτικό
08/04/2017 00:00
2017/S 048-087554
Προκήρυξη διαγωνισμού
09/03/2017 00:00