Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ανάπτυξη εργαλείων και λειτουργικών δυνατοτήτων ΤΠ για ετήσιους ελέγχους απογραφ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/04/2013
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/06/2013
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
CLIMA.C.1/SER/2013/0006.
Ανάπτυξη εργαλείων και λειτουργικών δυνατοτήτων ΤΠ για ετήσιους ελέγχους απογραφών στο πλαίσιο της απόφασης επιμερισμού των...
Στόχος της προκηρυσσόμενης σύμβασης είναι η ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήματος για τη διευκόλυνση των μελλοντικών ελέγχων στις απογραφές εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των κρατών μελών προκειμένου να παρακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη συμμόρφωση των κρατών μελών με τους ετήσιους στόχους εκπομπών στο πλαίσιο της απόφασης επιμερισμού των προσπαθειών, καθώς και την πρόοδο που σημειώνουν προς την επίτευξη του στόχου τους για το 2020.Ο ανάδοχος αναμένεται να αναπτύξει και να συντηρεί ένα εργαλείο ελέγχου προκειμένου να εξασφαλίσει την αξιόπιστη καταχώριση και καταλογογράφηση των πορισμάτων ελέγχου και των ερωτήσεων που θα προκύπτουν κατά τη διάρκεια του ελέγχου, καθώς και να παράσχει την απαραίτητη λειτουργικότητα για τη μεταβίβαση των ερωτήσεων στα κράτη μέλη και την καταγραφή των απαντήσεών τους.Ο ανάδοχος αναμένεται να αναπτύξει το εργαλείο ελέγχου εντός του λειτουργικού περιβάλλοντος ΤΠ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος καθώς ο εν λόγω οργανισμός θα παράσχει συνδρομή στην Επιτροπή κατά τον έλεγχο των απογραφών των κρατών μελών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
25/04/2013 00:00
Άνευ αντικειμένου
07/06/2013 16:00
20/06/2013 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2013/S 081-135494 Προκήρυξη διαγωνισμού 25/04/2013 00:00