Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Διάθεση ειδικού προσωπικού (υπαλλήλων υποδοχής, ξεναγών, ρεσεψιονίστ, γραμματέα)...
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/03/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/05/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
COMM/DG/AWD/2017/170.
Διάθεση ειδικού προσωπικού (υπαλλήλων υποδοχής, ξεναγών, ρεσεψιονίστ, γραμματέα) για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας, προκηρύσσει την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη διάθεση ειδικού προσωπικού, υπαλλήλων υποδοχής, ρεσεψιονίστ, ξεναγών, καθώς και γραμματείας για τη διαχείριση, υποδοχή και συνοδεία των ομάδων επισκεπτών ή μεμονωμένων επισκεπτών στα διάφορα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
29/03/2017 00:00
03/05/2017 12:00
10/05/2017 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Παροχή υπηρεσιών υπαλλήλων υποδοχής και γραμματέα για το «Parlamentarium» στο Στρασβούργο Για τη διαχείριση του συνεχώς αυξανόμενου αριθμού αιτήσεων επίσκεψης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ήθελε να προβεί στη διάθεση προσωπικού υποδοχής: 2 μόνιμων υπαλλήλων με δυνατότητα αύξησης του αριθμού τους σε 5 υπαλλήλους υποδοχής σύμφωνα με τον προγραμματισμό των εγγεγραμμένων επισκεπτών, καθώς και 1 γραμματέα ο (η) οποίος(α) θα είναι υπεύθυνος(η) κυρίως για τη διαχείριση του προγραμματισμού των επισκέψεων. Ο ανάδοχος καλείται να διαθέσει στο γραφείο ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο υπαλλήλους υποδοχής οι οποίοι θα διαχειρίζονται και θα ενημερώνουν, καθ' όλη τη διάρκεια καθορισμένης διαδρομής, τις ομάδες επισκεπτών που έχουν εγγραφεί εκ των προτέρων, κυρίως στην έδρα του Parlamentarium στο Στρασβούργο.
Παρτίδα 2 Παροχή υπηρεσιών υπαλλήλων υποδοχής/ξεναγών, ρεσεψιονίστ για τα προγράμματα επισκέψεων EUVP και VISSEM στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο... Η παρτίδα 2 καλύπτει τις ανάγκες όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών υπαλλήλων υποδοχής, ρεσεψιονίστ και ξεναγών στο πλαίσιο των 2 ακόλουθων προγραμμάτων επισκέψεων: 1. «European Union Visitors Programme» (Πρόγραμμα Επισκεπτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) (EUVP), 2. «Visits and Seminars» (Επισκέψεις και Σεμινάρια) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (VISSEM). Ο ανάδοχος καλείται να διαθέσει στη μονάδα EUVP και τη μονάδα VISSEM του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από τον Ιανουάριο του 2018, υπαλλήλους υποδοχής, ρεσεψιονίστ και ξεναγούς για τη διαχείριση των ομάδων επισκέψεων κατά τις εβδομάδες των κοινοβουλευτικών συνόδων στο Στρασβούργο. Για τη μονάδα EUVP, ο ανάδοχος θα προβεί στη διάθεση υπαλλήλων υποδοχής/ξεναγών οι οποίοι θα διαχειρίζονται διάφορα ατομικά προγράμματα μελετών από προσωπικότητες υψηλού επιπέδου τρίτων χωρών, θα τις καθοδηγούν στις πολυάριθμες συναντήσεις τους, θα παρουσιάζουν και θα τους εξηγούν την πρόσβαση και τη χρήση διάφορων υπηρεσιών. Για τη μονάδα VISSEM, ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέσει υπαλλήλους υποδοχής για τη συνοδεία των συμμετεχόντων στις ομάδες επισκεπτών και των μεμονωμένων επισκεπτών του προγράμματος VISSEM στο κτίριο Louise Weiss (LOW) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Οι υπάλληλοι ενδέχεται να κληθούν να διαχειριστούν πολύ μεγάλο αριθμό ομάδων, έως και 80 ομάδες κατά τις συνόδους με αυξημένο φόρτο εργασίας.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 062-115369 Προκήρυξη διαγωνισμού 29/03/2017 00:00