Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας.
Αναθέτουσα αρχή:
EUROJUST
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/03/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
26/04/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
2017/EJ/10/PO.
Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας.
Σκοπός της παρούσας σύμβασης είναι η παροχή ταυτόχρονης, διαδοχικής ή ψιθυριστής διερμηνείας υψηλού επαγγελματικού επιπέδου κατά τη διάρκεια διαφόρων ειδών συνεδριάσεων που οργανώνει η Eurojust στις εγκαταστάσεις της Eurojust στη Χάγη, Κάτω Χώρες ή σε άλλες τοποθεσίες στις Κάτω Χώρες και το εξωτερικό. Οι υπηρεσίες διερμηνείας θα παρασχεθούν από και προς όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, τις γλώσσες των υποψηφίων χωρών και σε ορισμένες περιπτώσεις σε άλλες γλώσσες.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Όπως ορίζονται στα έγγραφα διαγωνισμού.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
09/03/2017 00:00
26/04/2017 13:00
10/05/2017 14:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 075-144225 Διορθωτικό 15/04/2017 00:00
2017/S 048-087543 Προκήρυξη διαγωνισμού 09/03/2017 00:00