Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
AO 10658 Υπηρεσίες «premedia», εκτύπωσης και υπηρεσίες πολλαπλών διαύλων
Αναθέτουσα αρχή:
Publications Office of the European Union (OP)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
15/03/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
19/04/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO 10658.
AO 10658 Υπηρεσίες «premedia», εκτύπωσης και υπηρεσίες πολλαπλών διαύλων
Πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο για υπηρεσίες επεξεργασίας εργασιών με έως 5 οικονομικούς φορείς ανά παρτίδα: παρτίδα 1: υπηρεσίες εκτύπωσης, παρτίδα 2: υπηρεσίες «premedia» και υπηρεσίες πολλαπλών διαύλων, παρτίδα 3: υπηρεσίες εκτύπωσης, «premedia» και υπηρεσίες πολλαπλών διαύλων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
15/03/2017 00:00
19/04/2017 23:59
26/04/2017 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Υπηρεσίες εκτύπωσης
Εκτύπωση ευρέος φάσματος προϊόντων εκτύπωσης, με ελαφρές εργασίες προεκτύπωσης και παροχή έντυπων και απλών ηλεκτρονικών αρχείων PDF.
Παρτίδα 2
Υπηρεσίες «premedia» και υπηρεσίες πολλαπλών διαύλων
Εργασίες προεκτύπωσης ή/και «premedia» με παροχή των παραδοτέων σε διάφορες ηλεκτρονικές μορφές.
Παρτίδα 3
Υπηρεσίες «premedia», εκτύπωσης και υπηρεσίες πολλαπλών διαύλων
Εργασίες προεκτύπωσης ή/και «premedia» με παροχή των παραδοτέων σε διάφορες ηλεκτρονικές μορφές, καθώς και εκτύπωση ευρέος φάσματος προϊόντων εκτύπωσης.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 052-095372
Προκήρυξη διαγωνισμού
15/03/2017 00:00