Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με τις κύριες εξελίξεις στον ταχυδρομικό τομέα (2013–2016).
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/03/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/05/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
621/PP/GRO/IMA/17/1131/9603.
Μελέτη σχετικά με τις κύριες εξελίξεις στον ταχυδρομικό τομέα (2013–2016).
Η μελέτη θα αποτελέσει σημαντικό μέρος της δέσμευσης της Επιτροπής για την παρακολούθηση της ταχυδρομικής αγοράς και τη λεπτομερή αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του ρυθμιστικού πλαισίου. Η μελέτη θα παράσχει, ιδίως, αντικειμενικά και αποδεικτικά στοιχεία για την αξιολόγηση της εν εξελίξει και μελλοντικής καταλληλότητας το τρέχοντος νομικού πλαισίου της ΕΕ [ήτοι οδηγία 97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15.12.1997 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών (οδηγία για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, εφεξής «ΟΤΥ»)] στην ΕΕ και τα κράτη μέλη του ΕΟΧ, και της δυνατότητα παροχής μια περιεκτικής αξιολόγησης του τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Τα ευρήματα θα χρησιμοποιηθούν ως σημαντικά στοιχεία για την υποχρέωση που προβλέπει το άρθρο 23 της ΟΤΥ για την υποβολή έκθεσης σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας ΟΤΥ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Οι όροι που ορίζονται στα έγγραφα διαγωνισμού.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
25/03/2017 00:00
08/05/2017 23:59
12/05/2017 00:00
15/05/2017 16:00
17/05/2017 14:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 060-111277 Προκήρυξη διαγωνισμού 25/03/2017 00:00