Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή εργαζομένων προσωρινής απασχόλησης στον τομέα της γενικής διοίκησης.
Αναθέτουσα αρχή:
European Banking Authority (EBA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/03/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
26/04/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EBA/2016/10/OPS/OP/SER.
Παροχή εργαζομένων προσωρινής απασχόλησης στον τομέα της γενικής διοίκησης.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή προσωρινού προσωπικού στον τομέα της γενικής διοίκησης στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
24/03/2017 00:00
26/04/2017 17:00
03/05/2017 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 059-109039
Προκήρυξη διαγωνισμού
24/03/2017 00:00