Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών, συγκριτικής αξιολόγησης και καθοδήγησης στον τομέα ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Informatics (DIGIT)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
15/03/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
17/05/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
DIGIT/R3/PO/2016/019.
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών, συγκριτικής αξιολόγησης και καθοδήγησης στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών...
Εξασφάλιση υπηρεσιών παροχής συμβουλών, συγκριτικής αξιολόγησης και καθοδήγησης στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών. Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
15/03/2017 00:00
17/05/2017 23:59
24/05/2017 10:30
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών (έρευνα και παροχή συμβουλών) Οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών πρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες των συμμετεχόντων θεσμικών οργάνων της ΕΕ για πρόσβαση σε τυποποιημένες (δημοσιεύσεις εκθέσεων) και εξατομικευμένες πληροφορίες (αναλυτές, πλαισίωση, ομαδική εργασία, εκδηλώσεις δικτύωσης, κ.λπ.) με στόχο την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων σε διάφορα επίπεδα σε έναν οργανισμό ΤΠ. Για περαιτέρω πληροφορίες βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.
Παρτίδα 2 Υπηρεσίες συγκριτικής αξιολόγησης (συγκριτική αξιολόγηση και αναθεώρηση της ποιότητας των παραδοτέων) Η συγκριτική αξιολόγηση είναι μια δομημένη διαδικασία σύγκρισης η οποία παρέχει μέτρηση των υπηρεσιών, υποδομών ΤΠ, προϊόντων και διαδικασιών ενός οργανισμού, ως προς τις βέλτιστες πρακτικές, τα πρότυπα πλαίσια ή ως προς τους ομοτίμους του. Οι υπηρεσίες συγκριτικής αξιολόγησης πρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες των συμμετεχόντων θεσμικών οργάνων της ΕΕ για συγκριτικές αξιολογήσεις και αναθεωρήσεις της ποιότητας των παραδοτέων. Για περαιτέρω πληροφορίες βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.
Παρτίδα 3 Υπηρεσίες καθοδήγησης (παροχή καθοδήγησης και μελετών υψηλού επιπέδου) Οι υπηρεσίες καθοδήγησης (καθοδήγηση και μελέτες υψηλού επιπέδου) πρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες των συμμετεχόντων θεσμικών οργάνων της ΕΕ για προσαρμοσμένες και εξατομικευμένες, μη τυποποιημένες πληροφορίες σχετικά με στρατηγικά ζητήματα υψηλού επιπέδου. Για περαιτέρω πληροφορίες βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 083-159857 Διορθωτικό 28/04/2017 00:00
2017/S 069-129668 Διορθωτικό 07/04/2017 00:00
2017/S 052-095366 Προκήρυξη διαγωνισμού 15/03/2017 00:00