Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Εργασίες ελαιοχρωματισμού στο Κοινό Κέντρο Ερευνών, έδρα στην Ίσπρα (VA).
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
12/08/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
25/09/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC IPR 2017 R.I.4 0045 OC.
Εργασίες ελαιοχρωματισμού στο Κοινό Κέντρο Ερευνών, έδρα στην Ίσπρα (VA).
Εργασίες ελαιοχρωματισμού, ανακαίνισης και τελικής επεξεργασίας των παραδοσιακών επιφανειών τοίχων, των μεταλλικών επιφανειών και των επιφανειών από άλλα υλικά για τα κτίρια, τις εγκαταστάσεις και τα αντικείμενα, τα οποία μπορούν να ταξινομηθούν στους ακόλουθους τύπους: ελαιοχρωματισμός και επεξεργασία εξωτερικών και εσωτερικών επιφανειών τοίχων, ανακατασκευή και ανακαίνιση των προσόψεων και των επιφανειών σκυροδέματος των κτιρίων, τοποθέτηση και επιδιόρθωση θερμομόνωσης στις προσόψεις και τις οροφές (θερμική επένδυση), τοποθέτηση θερμομόνωσης και ηχομόνωσης στους εσωτερικούς χώρους, τοποθέτηση και επιδιόρθωση δαπέδων, βερνίκωση και επεξεργασία των επιφανειών εξαρτημάτων εγκατάστασης και μεταλλικών δομών, ειδικές εργασίες (σφράγιση δεξαμενών, δοχείων, κ.λπ.), διαγράμμιση οδών.
Εργασίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Τιμή
Σημεία αναφοράς
12/08/2017 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
25/09/2017 23:59
02/10/2017 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 154-318458 Προκήρυξη διαγωνισμού 12/08/2017 00:00