Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Tenderers should note that a translation of the key tender documents (e.g. tender specifications and main annexes) in French has been published.
Τίτλος:
Κατάρτιση ΤΠΕ για τελικούς χρήστες (Trainuser III).
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/05/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
18/07/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
HR/R3/PO/2016/044.
Κατάρτιση ΤΠΕ για τελικούς χρήστες (Trainuser III).
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών καλύπτει την παροχή επιτόπου («intra muros») και εκτός έδρας («extra muros») υπηρεσιών για την παροχή κατάρτισης στις ΤΠΕ για τελικούς χρήστες.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
18/05/2017 00:00
18/07/2017 23:59
27/07/2017 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Υπηρεσίες σχεδιασμού και παροχής κατάρτισης πρόσωπο με πρόσωπο, μεικτής μάθησης και νέων μαθησιακών τεχνολογιών.
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.
Παρτίδα 2
Υπηρεσίες για την ανάπτυξη και την προσαρμογή των ενοτήτων ηλεκτρονικής εκμάθησης και των μαθημάτων
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 115-230958
Διορθωτικό
17/06/2017 00:00
2017/S 095-185935
Προκήρυξη διαγωνισμού
18/05/2017 00:00