Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών μεσίτη ασφαλειών.
Αναθέτουσα αρχή:
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofo...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
15/03/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
Άνευ αντικειμένου
Κατάσταση:
Άνοιγμα
Πληροφορίες
171902/4231.
Παροχή υπηρεσιών μεσίτη ασφαλειών.
Σκοπός της σύμβασης είναι η διασφάλιση επαγγελματικής ασφαλιστικής κάλυψης μέσω ασφαλιστικών υπηρεσιών για τις δραστηριότητες, τα περιουσιακά στοιχεία και το προσωπικό του Eurofound. Απαιτείται ισορροπημένη ασφαλιστική κάλυψη, η οποία ελαχιστοποιεί την έκθεση του Eurofound σε κινδύνους.
Υπηρεσίες
Περιορισμένη πρόσβαση
Άνοιγμα
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
15/03/2017 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
19/04/2017 17:00
Άνευ αντικειμένου
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 052-095356 Προκήρυξη διαγωνισμού 15/03/2017 00:00