Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ευρωπαϊκός πίνακας επιδόσεων στον τομέα της καινοτομίας.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/04/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/06/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
615/PP/GRO/SUBDEL/17/9597.
Ευρωπαϊκός πίνακας επιδόσεων στον τομέα της καινοτομίας.
Στόχος της προκηρυσσόμενης σύμβασης υπηρεσιών είναι να παράσχει στους ευρωπαϊκούς, εθνικούς και περιφερειακούς φορείς χάραξης πολιτικής, στους παραγωγούς καινοτομίας και στο ενδιαφερόμενο κοινό, ένα άρτιο, πανευρωπαϊκό αναλυτικό εργαλείο που θα συνδράμει στην παρακολούθηση, τη μέτρηση και τη συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων σε ό,τι αφορά την καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των επιμέρους κρατών μελών και των περιφερειών τους, καθώς και των συνδεδεμένων με την ΕΕ χωρών και άλλων σημαντικών διεθνών οικονομικών εταίρων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
19/04/2017 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
07/06/2017 16:00
09/06/2017 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 076-146565 Προκήρυξη διαγωνισμού 19/04/2017 00:00