Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Εκμετάλλευση της υπηρεσίας εστίασης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Αναθέτουσα αρχή:
European Court of Auditors (ECA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
21/03/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
25/11/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CPN 597.
Εκμετάλλευση της υπηρεσίας εστίασης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Ο σκοπός του διαγωνισμού είναι η σύναψη 2 συμβάσεων-πλαίσιο με αντικείμενο: — παρτίδα 1: την εκμετάλλευση της υπηρεσίας εστίασης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, — παρτίδα 2: την παροχή υπηρεσιών ποσοτικών και ποιοτικών ελέγχων των υπηρεσιών εστίασης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Υπηρεσίες
Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
21/03/2017 00:00
25/11/2017 23:59
18/04/2017 23:59
Άνευ αντικειμένου
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Εκμετάλλευση της υπηρεσίας εστίασης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου Η εκμετάλλευση της υπηρεσίας εστίασης θα πρέπει να καλύπτει τα ακόλουθα: 1) εκμετάλλευση ενός εστιατορίου για το εργαζόμενο προσωπικό: το εστιατόριο για το εργαζόμενο προσωπικό βρίσκεται στη διεύθυνση 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg, στο ισόγειο του κτιρίου K3. Η αίθουσα του εστιατορίου διαθέτει περίπου 400 θέσεις καθημένων και μια εξοπλισμένη κουζίνα στο υπόγειο, 2) εκμετάλλευση 2 καφετεριών (K2 και K3) ταχείας εστίασης: οι καφετέριες των κτιρίων K2 και K3 διαθέτουν αντίστοιχα περίπου 68 και 80 θέσεις καθημένων. Η καφετέρια του κτιρίου K2 διαθέτει χωριστό χώρο κουζίνας. Οι 2 καφετέριες λειτουργούν με σύστημα αυτοεξυπηρέτησης, 3) εκμετάλλευση μιας αρθρωτής αίθουσας εστίασης για τη διεύθυνση (γεύματα, δείπνα, δεξιώσεις) η οποία βρίσκεται στον 6ο όροφο του κτιρίου K3. Η αίθουσα αυτή μπορεί να διαιρεθεί και να φιλοξενήσει ταυτόχρονα 3 γεύματα και 1 κοκτέιλ κατ' ανώτατο όριο, ήτοι 170 ορθίους σε διάταξη κοκτέιλ ή μπουφέ και 120 καθήμενους σε διάταξη γεύματος ή δείπνου. Η αίθουσα εστίασης για τη διεύθυνση του κτιρίου K3 διαθέτει εξοπλισμένη κουζίνα, 4) παροχή των ακόλουθων σχετικών υπηρεσιών, για τις οποίες ο ανάδοχος δεν χαίρει καμίας αποκλειστικότητας: i. διάλειμμα για καφέ, υπηρεσία σερβιρίσματος καφέ σε αίθουσες συνεδριάσεων και «coffee corners», ii. ενοικίαση και συντήρηση μηχανημάτων διανομής καφέ και ψυκτών νερού, παράδοση ποτών στα γραφεία των μελών, παράδοση και τοποθέτηση συναφών αναλωσίμων όπως ζαχαρωτών, iii. αυτόματα μηχανήματα πώλησης (μηχανήματα με ποτά, γλυκίσματα, σάντουιτς, κλπ.), iv. παροχή βοήθειας στο Ελεγκτικό Συνέδριο από το προσωπικό εξυπηρέτησης (σερβιτόροι τμήματος, πλύντες και μάγειρας) κατά τη διάρκεια δεξιώσεων που διοργανώνονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η σύμβαση για την παρτίδα 1 είναι μικτή, μέσω της οποίας, αφενός, το Ελεγκτικό Συνέδριο αναθέτει στον ανάδοχο τη διαχείριση διαφόρων υπηρεσιών στο πλαίσιο παραχώρησης [«μέρος παραχώρησης» που αντιστοιχεί στις υπηρεσίες 1), 2) και 4)iii] και, αφετέρου, καθορίζονται οι συνθήκες που διέπουν τις ειδικές συμβάσεις για την παροχή υπηρεσιών εστίασης που μπορούν να ανατεθούν από το Ελεγκτικό Συνέδριο στον ανάδοχο, μέσω εντολών αγοράς, κατά τη διάρκεια της σύμβασης [«μέρος σύμβαση-πλαίσιο παροχής υπηρεσιών», υπηρεσίες 3) και...
Παρτίδα 2 Παροχή υπηρεσιών ποσοτικών και ποιοτικών ελέγχων των υπηρεσιών εστίασης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου Το Ελεγκτικό Συνέδριο αναζητεί έναν πάροχο για την παροχή υποστήριξης όσον αφορά την αποστολή του για τον έλεγχο της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης υπηρεσιών εστίασης (παρτίδα 1). Ως εκμετάλλευση της υπηρεσίας εστίασης, νοείται η εκμετάλλευση ενός εστιατορίου για το εργαζόμενο προσωπικό, η εκμετάλλευση 2 καφετεριών (K2 και K3) όπου προσφέρεται ταχεία εστίαση, η εκμετάλλευση μιας αίθουσας εστίασης για τη διεύθυνση (γεύματα, δείπνα, δεξιώσεις) για σκοπούς επίσημων γευμάτων και εκδηλώσεων.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 065-121760 Διορθωτικό 01/04/2017 00:00
2017/S 056-103030 Προκήρυξη διαγωνισμού 21/03/2017 00:00