Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες καθημερινής παρακολούθησης ευρωπαϊκών μέσων ενημέρωσης για το Ευρωπαϊκ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
05/08/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
18/09/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
COMM/DG/AWD/2017/215.
Υπηρεσίες καθημερινής παρακολούθησης ευρωπαϊκών μέσων ενημέρωσης για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκηρύσσει την παρούσα διαδικασία με στόχο την ανάθεση μιας σύμβασης-πλαίσιο διάρκειας 1 έτους για την καθημερινή παρακολούθηση του γραπτού Τύπου (διεθνούς, εθνικού και περιφερειακού), των οπτικοακουστικών μέσων (τηλεόραση και ραδιόφωνο) και των βασικών επιγραμμικών μέσων (διαδίκτυο). Η προκηρυσσόμενη σύμβαση-πλαίσιο ενδέχεται να ανανεωθεί για μέγιστη διάρκεια 4 ετών. Ο σκοπός είναι η παροχή μιας έγκαιρης, ενημερωμένης σύνοψης των καθημερινών πληροφοριών, με τη μορφή επισκόπησης μέσων ενημέρωσης, σχετικά με τον τρόπο αναφοράς θεμάτων που αφορούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση στα μέσα ενημέρωσης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
05/08/2017 00:00
18/09/2017 17:00
25/09/2017 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 149-307910
Προκήρυξη διαγωνισμού
05/08/2017 00:00