Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με τη συλλογή δεδομένων για την ισότητα των φύλων στην πολιτική έ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Research and Innovation (RTD)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
21/04/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
02/06/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
RTD/B7/OP/PP-05301-2016.
Μελέτη σχετικά με τη συλλογή δεδομένων για την ισότητα των φύλων στην πολιτική έρευνας και καινοτομίας.
Η εν λόγω πρόσκληση υποβολής προσφορών αφορά κυρίως τη συλλογή δεδομένων και τον υπολογισμό δεικτών στον τομέα της ισότητας των φύλων στην έρευνα και την καινοτομία. Σε συμφωνία με τις υπηρεσίες της Επιτροπής, ο ανάδοχος θα καταρτίσει έναν κατάλογο δεικτών βάσει των στοιχείων για τις γυναίκες «She Figures 2015», ο οποίος θα περιλαμβάνει το σύνολο των δεικτών της έκθεσης προόδου του ΕΧΕ για το 2016 και λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες εξελίξεις πολιτικής στον τομέα της ισότητας των φύλων στην πολιτική έρευνας και καινοτομίας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
21/04/2017 00:00
02/06/2017 23:59
09/06/2017 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 078-150093
Προκήρυξη διαγωνισμού
21/04/2017 00:00