Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Τεχνική γραμματειακή υποστήριξη της ομάδας ADCO στο πλαίσιο του κανονισμού για τ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/04/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/06/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
609/PP/GRO/IMA/17/1135/9704.
Τεχνική γραμματειακή υποστήριξη της ομάδας ADCO στο πλαίσιο του κανονισμού για τα προϊόντα του τομέα δομικών κατασκευών...
Στόχος της παρούσας σύμβασης είναι να ληφθεί μέριμνα για την κατάλληλη παροχή τεχνικής βοήθειας όσον αφορά στη συνεργασία των αρχών των κρατών μελών στον τομέα της εποπτείας της αγοράς στο πλαίσιο του κανονισμού για τα προϊόντα του τομέα δομικών κατασκευών [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΚΚΔ]. Η εν λόγω συνεργασία λαμβάνει χώρα κυρίως εντός της ομάδας ADCO–CPR, που έχει ήδη συσταθεί από τις αρμόδιες αρχές εποπτείας της αγοράς των κρατών μελών σύμφωνα με την προηγούμενη οδηγία (89/106/ΕΟΚ, ΟΠΔΚ). Πιο συγκεκριμένα, ο ανάδοχος θα συνδράμει τον πρόεδρο της εν λόγω ομάδας στην προετοιμασία των συνεδριάσεων της εν λόγω ομάδας, ενεργώντας ως τεχνική γραμματειακή υποστήριξη. τα καθήκοντα της διοικητικής γραμματείας που θα παράσχει υλικοτεχνική υποστήριξη στο έργο της ομάδας θα διευθετηθούν μέσω άλλης σύμβασης. Επιπλέον, ο ανάδοχος θα παράσχει τεχνική βοήθεια στις ομάδες εργασίας που συστάθηκαν στο πλαίσιο της διοικητικής συνεργασίας (ADCO) και στη διοργάνωση διαφόρων δράσεων συνεργασίας μεταξύ των εν λόγω αρχών κρατών μελών, κυρίως για το κοινό πρόγραμμα εποπτείας της αγοράς.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2276
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
20/04/2017 00:00
12/06/2017 16:00
14/06/2017 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 077-148139
Προκήρυξη διαγωνισμού
20/04/2017 00:00