Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Βασική έκθεση σχετικά με λύσεις για την παροχή ασφαλειών που δεν συνίστανται σε ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Financial Stability, Financial Services and Capital Mark...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
03/05/2013
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
01/07/2013
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
MARKT/2013/043/G.
Βασική έκθεση σχετικά με λύσεις για την παροχή ασφαλειών που δεν συνίστανται σε μετρητά σε κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους μέσω...
Πιθανές τεχνικές λύσεις για τη μεταβίβαση ασφαλειών που δεν συνίστανται σε μετρητά, ως περιθωρίων διαφορών αποτίμησης, μέσω μηχανισμών συνταξιοδοτικών καθεστώτων όσον αφορά κεντρικώς εκκαθαριζόμενες συναλλαγές εξωχρηματιστηριακών παραγώγων [«over-the-counter» (OTC)].Αξιολόγηση του κόστους και των κινδύνων των διαφόρων λύσεων, και του αντίκτυπου τους επί του συνταξιοδοτικού εισοδήματος μελλοντικών συνταξιούχων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
03/05/2013 00:00
Άνευ αντικειμένου
01/07/2013 23:59
10/07/2013 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2013/S 086-145015
Προκήρυξη διαγωνισμού
03/05/2013 00:00