Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
AO 10490: Υπηρεσίες πληροφορικής - Ανάπτυξη λογισμικού, συντήρηση, παροχή συμβου...
Αναθέτουσα αρχή:
Publications Office of the European Union (OP)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
30/04/2013
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/06/2013
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO 10490
AO 10490: Υπηρεσίες πληροφορικής - Ανάπτυξη λογισμικού, συντήρηση, παροχή συμβουλών και βοήθειας για διαφορετικά είδη εφαρμογών...
Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η παροχή εκτός και εντός έδρας υπηρεσιών πληροφορικής για την Υπηρεσία Εκδόσεων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
30/04/2013 00:00
05/06/2013 23:59
12/06/2013 23:59
19/06/2013 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2013/S 084-140904
Προκήρυξη διαγωνισμού
30/04/2013 00:00