Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υποστήριξη της διαδικασίας διακυβέρνησης της Ενεργειακής Ένωσης, μεταξύ άλλων, γ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
21/03/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
02/05/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CLIMA.C.2/SER/2017/0002.
Υποστήριξη της διαδικασίας διακυβέρνησης της Ενεργειακής Ένωσης, μεταξύ άλλων, για τα ολοκληρωμένα εθνικά σχέδια για την...
Ο στόχος της προκηρυσσόμενης σύμβασης υπηρεσιών είναι η υποστήριξη της έγκαιρης παράδοσης προσχεδίων και τελικών ολοκληρωμένων εθνικών σχεδίων των κρατών μελών για την ενέργεια και το κλίμα στο πλαίσιο της διακυβέρνησης της Ενεργειακής Ένωσης. Θα παράσχει βοήθεια στα κράτη μέλη για την κατάρτιση των προσχεδίων και των τελικών εθνικών σχεδίων σύμφωνα με τη διαδικασία, το χρονοδιάγραμμα και το πρότυπο που αναφέρονται λεπτομερώς στον προτεινόμενο κανονισμό σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης, της 30.11.2016, και άλλα συνοδευτικά έγγραφα. Απαιτούνται διαβουλεύσεις σχετικά με τα σχέδια σε εγχώριο επίπεδο, με άλλα κράτη μέλη καθώς και με την Επιτροπή. Η φύση των εργασιών πρακτικής υποστήριξης περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές. Δίνεται έμφαση στα κράτη μέλη που ζητούν τη βοήθεια της Επιτροπής λόγω περιορισμών ως προς τις τεχνικές ή διοικητικές ικανότητες αναφορικά με συγκεκριμένα στοιχεία της κατάρτισης των εθνικών σχεδίων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
21/03/2017 00:00
02/05/2017 16:00
12/05/2017 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 056-103031
Προκήρυξη διαγωνισμού
21/03/2017 00:00