Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ενημέρωση της χαρτογράφησης κοινωνικών επιχειρήσεων και των οικοσυστημάτων τους ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
08/04/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/05/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
VT/2017/003.
Ενημέρωση της χαρτογράφησης κοινωνικών επιχειρήσεων και των οικοσυστημάτων τους στην Ευρώπη.
Ολοκλήρωση της ενημέρωσης για το 2016 της αρχικής χαρτογράφησης κοινωνικών επιχειρήσεων και των οικοσυστημάτων τους στην Ευρώπη, η οποία εκτελέστηκε το 2014. Η ενημέρωση θα καλύψει τις 21 χώρες της ΕΕ που δεν καλύφθηκαν στην ενημέρωση του 2016. Επιπλέον, η ευρωπαϊκη συγκεφαλαιωτική έκθεση θα ενημερωθεί βάσει του ολοκληρωμένου συνόλου επικαιροποιημένων εθνικών εκθέσεων. Τέλος, η ενημέρωση πρέπει να περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή της κατάστασης στις χώρες εκτός της ΕΕ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα EaSI.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
08/04/2017 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
29/05/2017 17:00
08/06/2017 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 070-131579 Προκήρυξη διαγωνισμού 08/04/2017 00:00