Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή βοήθειας και τεχνικής υποστήριξης για την αξιολόγηση προτάσεων LIFE+.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/01/2012
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/02/2012
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
ENV.E.3/FRA/2012/0002
Παροχή βοήθειας και τεχνικής υποστήριξης για την αξιολόγηση προτάσεων LIFE+.
Γενικός στόχος της παρούσας σύμβασης-πλαισίου είναι να παράσχει τις ακόλουθες υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΓΔ Περιβάλλοντος): — βοήθεια και τεχνική υποστήριξη για την αξιολόγηση και αναθεώρηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο των τελευταίων 2 ετήσιων προσκλήσεων υποβολής προσφορών για επιχορηγήσεις δράσεων του προγράμματος LIFE+, οι οποίες αναμένεται να δημοσιευθούν στις αρχές του 2012 και 2013,— βοήθεια και τεχνική υποστήριξη για την αξιολόγηση και αναθεώρηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της τελευταίας ετήσιας πρόσκλησης για επιχορηγήσεις λειτουργίας για περιβαλλοντικές ευρωπαϊκές ΜΚΟ στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE+, που αναμένεται να δημοσιευθεί στις αρχές του φθινοπώρου του 2012. Αντιστοίχως, η παρούσα σύμβαση-πλαίσιο θα απαιτήσει από τον ανάδοχο να διαθέσει στην Επιτροπή μια ομάδα ατόμων ικανή να καλύψει την εν λόγω βοήθεια και να ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένα αιτήματα της Επιτροπής. Τα εν λόγω συγκεκριμένα αιτήματα θα περιλαμβάνουν λεπτομερείς τεχνικές απαιτήσεις για κάθε ανάθεση που θα οδηγεί σε συγκεκριμένες συμφωνίες.Η Επιτροπή θα παραμείνει αποκλειστικά υπεύθυνη για την οργάνωση και την εκτέλεση των ετήσιων διαδικασιών αξιολόγησης και αναθεώρησης, καθώς και για την τελική έγκριση των αποτελεσμάτων όλων των σταδίων αξιολόγησης και αναθεώρησης. Τα κύρια παραδοτέα θα συμφωνηθούν ως μέρος των ειδικών συμφωνιών που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της σύμβασης-πλαισίου.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
18/01/2012 00:00
Άνευ αντικειμένου
20/02/2012 23:59
21/02/2012 00:00
28/02/2012 16:00
09/03/2012 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2012/S 11-015911 Προκήρυξη διαγωνισμού 18/01/2012 00:00