Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υποστήριξη της συνεργασίας στον τομέα της πολιτικής για το κλίμα με τους ανατολι...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
30/04/2013
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
11/06/2013
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CLIMA.C.1/SER/2013/0008.
Υποστήριξη της συνεργασίας στον τομέα της πολιτικής για το κλίμα με τους ανατολικούς εταίρους της ΕΕ (Ρωσία, χώρες της...
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να συνδράμουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συγκεκριμένα τη ΓΔ Δράσης για το Κλίμα, στην περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας στον τομέα της πολιτικής για το κλίμα με τους ανατολικούς της εταίρους, κυρίως μέσω της παροχής ειδικής εμπειρογνωμοσύνης ανά χώρα, καθώς και μέσω του προσδιορισμού ενδεχόμενων πεδίων κοινού ενδιαφέροντος και δραστηριοτήτων.Τούτο περιλαμβάνει τη διευκόλυνση συναντήσεων με εμπειρογνώμονες από τις χώρες-ανατολικούς εταίρους και την παροχή πληροφοριών σχετικά με πολιτικές της ΕΕ για το κλίμα για ρωσόφωνα ακροατήρια.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
30/04/2013 00:00
Άνευ αντικειμένου
03/06/2013 16:30
04/06/2013 00:00
11/06/2013 16:00
25/06/2013 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2013/S 084-140906 Προκήρυξη διαγωνισμού 30/04/2013 00:00