Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες ελέγχου χρηματοπιστωτικών μέσων.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Economic and Financial Affairs (ECFIN)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/03/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/05/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
2017 ECFIN 001/L.
Υπηρεσίες ελέγχου χρηματοπιστωτικών μέσων.
Τα καθήκοντα αφορούν σε υπηρεσίες λογιστικού ελέγχου που θα καλύπτουν την πιστοποίηση ελέγχου διαφόρων χρηματοπιστωτικών μέσων και σε «ελέγχους εξόδου» κατ' αίτηση σε σχέση με το ταμείο BUFI (επιθεώρηση των εκροών προς εταιρείες στις οποίες έχουν επιβληθεί πρόστιμα πριν από την πραγματική καταβολή των πληρωμών). Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Τιμή
Σημεία αναφοράς
29/03/2017 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
10/05/2017 17:00
17/05/2017 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 062-115364 Προκήρυξη διαγωνισμού 29/03/2017 00:00