Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες παρακολούθησης μέσων ενημέρωσης.
Αναθέτουσα αρχή:
European Court of Auditors (ECA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/03/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/05/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO 611.
Υπηρεσίες παρακολούθησης μέσων ενημέρωσης.
Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και αναφοράς μέσων ενημέρωσης σχετικά με την κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης ζητημάτων που αφορούν το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ο ανάδοχος θα αναλάβει την παρακολούθηση του έντυπου τύπου (εθνικού/περιφερειακού), των επιγραμμικών (διαδικτυακών) μέσων και των κοινωνικών μέσων, με στόχο την παροχή μιας έγκαιρης, ενημερωμένης σύνοψης των καθημερινών πληροφοριών, με τη μορφή επισκόπησης τύπου σχετικά με τον τρόπο αναφοράς θεμάτων που αφορούν το Ελεγκτικό Συνέδριο (συμπεριλαμβανομένων του προέδρου και των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου) και την ΕΕ στα μέσα ενημέρωσης, καθώς και την παροχή τριμηνιαίων ποιοτικών και ποσοτικών αναλύσεων του τύπου.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
25/03/2017 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
15/05/2017 23:59
22/05/2017 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 060-111271 Προκήρυξη διαγωνισμού 25/03/2017 00:00