Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Πιλοτικό σχέδιο παροχής υποστήριξης σε γυναίκες με πρόβλημα αλκοολισμού, για τη ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Health and Food Safety (SANTE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/05/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
26/06/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
SANTE/2016/C4/075.
Πιλοτικό σχέδιο παροχής υποστήριξης σε γυναίκες με πρόβλημα αλκοολισμού, για τη μείωση των κινδύνων, ειδικότερα κατά τη...
Η προκηρυσσόμενη σύμβαση θα επανεξετάσει τις πρωτοβουλίες, τις ορθές και βέλτιστες πρακτικές για τη μείωση της έκτασης των βλαβών που οφείλονται στην κατανάλωση αλκοόλ για τις γυναίκες που βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία, ειδικότερα για τις εγκύους, μεταξύ άλλων, από μειονεκτούντα περιβάλλοντα, καλύπτοντας επίσης τις υφιστάμενες σχετικές μεθοδολογίες κατάρτισης. Στη συνέχεια θα αναπτύξει, θα δοκιμάσει και θα αξιολογήσει τις κατευθυντήριες γραμμές και ένα πακέτο κατάρτισης για επαγγελματίες στον τομέα της υγείας και κοινωνικούς λειτουργούς για την υποστήριξη της μείωσης της έκτασης των βλαβών που οφείλονται στην κατανάλωση αλκοόλ για τις γυναίκες που βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία, ειδικότερα για τις εγκύους, μεταξύ άλλων, από μειονεκτούντα περιβάλλοντα. Η προκηρυσσόμενη σύμβαση θα βελτιώσει την πρόσβαση στην πρόληψη για γυναίκες που βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία, ειδικότερα για τις εγκύους, καθώς και για τις γυναίκες που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση, οι οποίες διατρέχουν κίνδυνο ή έχουν προβλήματα που σχετίζονται με την κατανάλωση αλκοόλ. Θα συμβάλλει τελικά στη μείωση του αριθμού παιδιών που εκτίθενται σε αλκοόλ στη μήτρα και των παιδιών που πάσχουν από εμβρυικό αλκοολισμό (FAS), διαταραχή του φάσματος του εμβρυϊκού αλκοολισμού (FASD) ή νευροαναπτυξιακή διαταραχή λόγω έκθεσης σε αλκοόλ (ND-AE).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
24/05/2017 00:00
26/06/2017 17:00
03/07/2017 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 099-195207
Προκήρυξη διαγωνισμού
24/05/2017 00:00