Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με την παραγωγή χαρτών και γραφημάτων για ψη...
Αναθέτουσα αρχή:
European Environment Agency (EEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/03/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
26/04/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EEA/COM/17/002.
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με την παραγωγή χαρτών και γραφημάτων για ψηφιακά προϊόντα και προϊόντα εκτύπωσης.
Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η σύναψη μιας σύμβασης-πλαίσιο παροχής υπηρεσιών με 1 πάροχο υπηρεσιών ή όμιλο παρόχων υπηρεσιών (κοινοπραξία) που θα παράσχει υπηρεσίες παροχής συμβουλών στον ΕΟΠ σχετικά με την παραγωγή χαρτών και γραφημάτων για ψηφιακά προϊόντα και προϊόντα εκτύπωσης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
23/03/2017 00:00
26/04/2017 16:00
03/05/2017 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 058-107186
Προκήρυξη διαγωνισμού
23/03/2017 00:00