Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με τα κλιματικά οφέλη της υποκατάστασης υλικών από δασική βιομάζα...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
02/05/2013
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/06/2013
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CLIMA.A.2/ETU/ 2013/0009.
Μελέτη σχετικά με τα κλιματικά οφέλη της υποκατάστασης υλικών από δασική βιομάζα και προϊόντα υλοτομημένης ξυλείας: προοπτική 2030.
Ο συνολικός στόχος της παρούσας μελέτης είναι η παροχή αξιόπιστων δεδομένων και ανάλυσης σχετικά με την πιθανότητα συνολικής άμβλυνσης της κλιματικής αλλαγής σε συνδυασμό με τα προϊόντα υλοτομημένης ξυλείας. Το χρονικό πλαίσιο της μελέτης θα εκτείνεται μεταξύ 1960–2030, προκειμένου να ενημερωθούν οι μελλοντικές πολιτικές της ΕΕ και των κρατών μελών σχετικά με την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής σε σχετικές δραστηριότητες. Θα ασχολείται επίσης με σειρά από επιμέρους στόχους όπως: εντοπισμός περαιτέρω αναγκών έρευνας, διερεύνηση της ζήτησης και προμήθειας τύπου βιομάζας (σκληρά ξυλεία, μαλακή ξυλεία κ.λπ.), κατανόηση των ροών άνθρακα σε συνδυασμό με τα προϊόντα υλοτομημένης ξυλείας, καθιέρωση μεθοδολογίας για αξιολόγηση διαδοχικών κύκλων ζωών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
02/05/2013 00:00
Άνευ αντικειμένου
14/06/2013 16:00
28/06/2013 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2013/S 085-143162
Προκήρυξη διαγωνισμού
02/05/2013 00:00