Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων περί ουδετερότητας των δικτύων του ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
08/09/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
11/10/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
2017/0011.
Μελέτη σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων περί ουδετερότητας των δικτύων του κανονισμού για την ενιαία αγορά...
Γενικός στόχος της παρούσας μελέτης είναι η συλλογή των απαραίτητων τεκμηριωμένων αποδεικτικών στοιχείων και αναλύσεων έτσι ώστε να καταστεί δυνατή για την Επιτροπή η κατάρτιση της έκθεσης αξιολόγησης που απαιτείται δυνάμει του άρθρου 9 του κανονισμού. Η ΓΔ Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα ευρήματα της εν λόγω μελέτης για να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 3, 4, 5 και 6 του κανονισμού.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
08/09/2017 00:00
11/10/2017 23:59
25/10/2017 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 172-351645
Προκήρυξη διαγωνισμού
08/09/2017 00:00