Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με βελτιστοποιήσεις της μελλοντικής υποδομής Galileo για την παρο...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/06/2013
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/09/2013
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
ENTR/279/PP/ENT/ADM/13/7081.
Μελέτη σχετικά με βελτιστοποιήσεις της μελλοντικής υποδομής Galileo για την παροχή υπηρεσιών.
Η παρούσα αποτελεί σύμβαση υπηρεσιών με στόχο την παροχή μιας μελέτης για τον καθορισμό των αναγκών και των λειτουργιών μιας μελλοντικής πλατφόρμας επίλυσης προβλημάτων Galileo, τον προσδιορισμό ήδη υπαρχόντων μέσων που αναπτύσσονται κατά τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της υποδομής συστήματος, και τον προσδιορισμό των αναγκών και λειτουργιών ενός μελλοντικού Κέντρου Υποστήριξης Ολοκληρωμένης Εφοδιαστικής Galileo.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
19/06/2013 00:00
04/09/2013 23:59
10/09/2013 23:59
20/09/2013 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2013/S 117-198946
Προκήρυξη διαγωνισμού
19/06/2013 00:00