Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ενιαία σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ για το Eurosur...
Αναθέτουσα αρχή:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/03/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
Άνευ αντικειμένου
Κατάσταση:
Ακυρώθηκε μετά τη δημοσίευση
Πληροφορίες
Frontex/RP/159/2017/AH.
Ενιαία σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ για το Eurosur.
Το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι μια σύμβαση-πλαίσιο για προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ για το Eurosur. Η σύμβαση-πλαίσιο που θα προκύψει από την παρούσα διαδικασία υποβολής προσφορών αφορά την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών για την υποστήριξη και συντήρηση του δικτύου Eurosur και την πραγματοποίηση αλλαγών στις λειτουργίες του και στην υποκείμενη τεχνική υποδομή προκειμένου να ανταποκριθεί στα μεταβαλλόμενα νομικά, πολιτικά, οργανωτικά ή τεχνικά περιβάλλοντα. Ειδικότερα, η σύμβαση-πλαίσιο θα καλύψει τους ακόλουθους βασικούς τομείς: α. Εξέλιξη του Eurosur, β. Υποστήριξη και συντήρηση του Eurosur.
Υπηρεσίες
Περιορισμένη πρόσβαση
Ακυρώθηκε μετά τη δημοσίευση
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
28/03/2017 00:00
Άνευ αντικειμένου
28/04/2017 23:59
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 061-113269
Προκήρυξη διαγωνισμού
28/03/2017 00:00