Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ενσωμάτωση της κλιματικής αλλαγής στην πολιτική αγροτικής ανάπτυξης μετά το 2013...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
02/05/2013
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/06/2013
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CLIMA.A.2/SER/2013/0010.
Ενσωμάτωση της κλιματικής αλλαγής στην πολιτική αγροτικής ανάπτυξης μετά το 2013.
Πρωταρχικός στόχος της παρούσας μελέτης είναι να παράσχει τεχνική καθοδήγηση και κατευθυντήριες γραμμές για διαχειριστικές αρχές στα κράτη μέλη, ιδίως:— κατάλογο, ο οποίος θα καταγράφει και θα αναφέρει λεπτομερώς χαρακτηριστικά νέων και καινοτόμων τύπων επιχειρήσεων (επιχειρήσεις περιφερειακά διαφοροποιημένης προσαρμογής και μετριασμού):προκειμένου να ενταχθούν σε μέτρα αγροτικής ανάπτυξης, ειδικότερα δίνοντας προτεραιότητα και αντιμετωπίζοντας κλιματικούς στόχους,και επιδεικνύοντας συμβολή στις προτεραιότητες της ΕΕ για την πράσινη ανάπτυξη,— συστάσεις και παραδείγματα για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή σε λοιπά μέσα αγροτικής ανάπτυξης, όπως το μέσο και μέτρο συνεργασίας Leader (άρθρο 36 του Κανονισμού),— παραδείγματα σχετικών συνδυασμών μέτρων για κάθε περιοχή εστίασης των ιδιοτήτων αγροτικής ανάπτυξης της Ένωσης που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή,— κριτήρια για την αξιολόγηση του τρόπου υπολογισμού σχετικών συνδυασμών μέτρων στο πλαίσιο των κλιματικών επιπτώσεών τους και συνεισφορά στην πρόοδο προς την πράσινη ανάπτυξη, ειδικότερα στη δημιουργία θέσεων εργασίας.Επιπλέον στόχος της σύμβασης είναι να βοηθήσει την Επιτροπή στη διάδοση των αποτελεσμάτων της μελέτης, προετοιμάζοντας μέσα προβολής και στηρίζοντας ένα εργαστήριο.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
02/05/2013 00:00
Άνευ αντικειμένου
06/06/2013 16:30
07/06/2013 00:00
14/06/2013 16:00
28/06/2013 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2013/S 085-143160 Προκήρυξη διαγωνισμού 02/05/2013 00:00