Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή εργαζομένων προσωρινής απασχόλησης για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Aviation Safety Agency (EASA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
30/03/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
02/05/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASA.2017.HVP.03.
Παροχή εργαζομένων προσωρινής απασχόλησης για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας.
Γενικός στόχος της ανάθεσης είναι η παροχή των απαραίτητων εργαζομένων προσωρινής απασχόλησης στον EASA εντός εύλογου χρονικού πλαισίου και σύμφωνα με τα απαιτούμενα προφίλ ικανοτήτων (ήτοι γραμματεία, διοικητική υποστήριξη κ.λπ.).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
30/03/2017 00:00
02/05/2017 17:00
09/05/2017 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 063-117546
Προκήρυξη διαγωνισμού
30/03/2017 00:00