Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Τεχνική βοήθεια για την υλοποίηση της έκθεσης σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ε...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Energy (ENER)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/05/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/06/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENER/C1/2016-507.
Τεχνική βοήθεια για την υλοποίηση της έκθεσης σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας του 2018.
Στόχος της σύμβασης είναι η παροχή τεχνικής βοήθειας κατά την κατάρτιση της έκθεσης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας του 2018 στην Ευρώπη. Η βοήθεια θα περιλαμβάνει: — συλλογή δεδομένων, ανάλυση και αξιολόγηση της προόδου όσον αφορά στην αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των εθνικών μέτρων που προωθούν την εν λόγω αξιοποίηση στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, βάσει εκθέσεων των κρατών μελών σχετικά με την πρόοδο στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για το 2017, καθώς και άλλων εκθέσεων και μελετών και ιδίας έρευνας, — συλλογή δεδομένων σχετικά με τις αγορές βιοκαυσίμων, βιομάζας και βιοαερίου στην ΕΕ και τον αντίκτυπο της κατανάλωσης βιοκαυσίμων, βιομάζας και βιοαερίου στην ΕΕ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
23/05/2017 00:00
30/06/2017 17:00
07/07/2017 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 098-192936
Προκήρυξη διαγωνισμού
23/05/2017 00:00