Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Φάση 2 της ευρωπαϊκής πλατφόρμας σχετικά με τις επιχειρήσεις και τη βιοποικιλότη...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
04/05/2013
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
17/06/2013
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENV.B.2/SER/2013/0018.
Φάση 2 της ευρωπαϊκής πλατφόρμας σχετικά με τις επιχειρήσεις και τη βιοποικιλότητα.
Η φάση 2 της ευρωπαϊκής πλατφόρμας σχετικά με τις επιχειρήσεις και τη βιοποικιλότητα (B@B) είναι συνέχεια της προηγούμενης πλατφόρμας.Η ευρωπαϊκή πλατφόρμα σχετικά με τις επιχειρήσεις και τη βιοποικιλότητα (B@B) διήρκησε 3 χρόνια και η σύμβαση (με την IUCN) έληξε τον Οκτώβριο. Κάλυψε 6 τομείς: γεωργία, δασοκομία, οικονομικά, εφοδιασμό τροφίμων, μη ενεργειακή εξορυκτική βιομηχανία και τουρισμό. Όλο το υλικό από εργαστήρια, δημοσιεύσεις, περιπτωσιολογικές μελέτες, κ.λπ. διατίθενται στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/index_en.htmlΗ πλατφόρμα ήταν ωφέλιμη όσον αφορά στις δραστηριότητες επικοινωνίας και την βελτίωση της επίγνωσης των τρόπων με τους οποίους η επιχειρήσεις μπορούν να υποστηρίξουν τη βιοποικιλότητα. Δημιουργήθηκαν επίσης μερικές χρήσιμες βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τη συγκριτική ανάλυση επιδόσεων, ειδικότερα όσον αφορά στην παρακολούθηση της βιοποικιλότητας.Η φάση 2 της ευρωπαϊκής πλατφόρμας σχετικά με τις επιχειρήσεις και τη βιοποικιλότητα (B@B) θα είναι ανοιχτή σε όλους τους τομείς επιχειρήσεων. Θα συνεχίσει κάποιες δραστηριότητες της προηγούμενης πλατφόρμας και θα οδηγήσει την πλατφόρμα σε νέες κατευθύνσεις όπως θεματικά καθήκοντα σχετικά με λογιστικές διαδικασίες για το φυσικό κεφάλαιο, τη βιοποικιλότητα και την καινοτομία καθώς και καινοτόμους μηχανισμούς χρηματοδότησης για τη βιοποικιλότητα στον ιδιωτικό τομέα. Οι στόχοι περιλαμβάνουν:1) την παροχή φόρουμ σε επίπεδο ΕΕ για συνεχή και στρατηγικό διάλογο σχετικά με την παράδοση των στόχων στο πλαίσιο της στρατηγικής βιοποικιλότητας το 2020,2) την εργασία με επιχειρήσεις για την ανάπτυξη εργαλείων και προσεγγίσεων που προωθούν την ενσωμάτωση των απόψεων της βιοποικιλότητας στις πρακτικές εργασίας,3) την υποστήριξη δράσεων που πραγματοποιούνται από τα κράτη μέλη μέσω της ενθάρρυνσης και της προώθησης πιθανών συνεργειών ανάμεσα σε διαφορετικές εθνικές δράσεις και ανάμεσα στο επίπεδο της ΕΕ και το εθνικό επίπεδο,4) την προώθηση καλύτερης επικοινωνίας, αυξανόμενης ευαισθητοποίησης και βελτιωμένου συντονισμού σχετικά με τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων και τη βιοποικιλότητα.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
04/05/2013 00:00
Άνευ αντικειμένου
17/06/2013 16:00
01/07/2013 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2013/S 087-146810
Προκήρυξη διαγωνισμού
04/05/2013 00:00