Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Στήριξη για την ανάπτυξη νέων και τη βελτίωση υφιστάμενων τρόπων μέτρησης, αναφο...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
08/04/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
24/05/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CLIMA.C.2/SER/2017/0003.
Στήριξη για την ανάπτυξη νέων και τη βελτίωση υφιστάμενων τρόπων μέτρησης, αναφοράς και εξακρίβωσης στο πλαίσιο της...
Στόχος της σύμβασης είναι η παροχή απαραίτητων τεχνικών πληροφοριών και εμπειρογνωμοσύνης προς τις υπηρεσίες της Επιτροπής προκειμένου να καταστεί δυνατή η ουσιαστική συμβολή τους στην εφαρμογή των τρεχουσών διαδικασιών αναφοράς, αναθεώρησης, καθώς και των πολυμερών διαδικασιών στο πλαίσιο της σύμβασης-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) (ειδικότερα, διεθνής αξιολόγηση και αναθεώρηση και διεθνής διαβούλευση και ανάλυση). Επίσης, η σύμβαση θα πρέπει να παράσχει τις απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες και εμπειρογνωμοσύνη προς τις υπηρεσίες της Επιτροπής προκειμένου να καταστεί δυνατή η ουσιαστική συμβολή τους στην ανάπτυξη του πλαισίου διαφάνειας που έχει συμφωνηθεί στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
08/04/2017 00:00
24/05/2017 16:00
07/06/2017 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 070-131578
Προκήρυξη διαγωνισμού
08/04/2017 00:00